Dyrektywa 2014/67/UE – ważne informacje na temat delegowania pracowników

Jeżeli musimy delegować swoich pracowników do innych państw w Unii Europejskiej musimy znać prawa jakie nas dotyczą. O ile wyjazd jest jedynie kilku dniowy nie stanowi on większego kłopotu dla pracodawcy. Jeśli jednak praca jaką miałby wykonywać pracownik poza granicami kraju jest wyjazdem kilku miesięcznym musimy już znać wszystkie przepisy które będą nas obowiązywać. Istotnym dokumentem jest Dyrektywa Wdrożeniowa mająca na celu ochronę praw pracowników delegowanych oraz kontrole firm ich zatrudniających. Te i inne przepisy powinny być dobrze znane każdemu który chce wysłać pracownika do pracy zagranicę. Jeżeli jednak wszelkie regulacje prawne nie są nam znane bądź nie jesteśmy ich pewni powinno się sięgnąć informacji poprzez organizowane kongresy, konferencje czy seminaria jakie są organizowane przez: inicjatywa Dzięki temu uzyskamy należytą dla nas wiedzę z zakresu delegowania, która uprości nam podejmowanie kluczowych decyzji. By być na bieżąco z ważnymi informacjami zaleca się dodatkowo zaglądać na stronę inicjatywy.